fbpx

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS

Vispārīgie interneta veikala lietošanas noteikumi:

 • Pasūtījuma apstiprinājums no SIA „Estiv”, juridiskā un faktiskā adrese Ķiršu iela 5, Rīga, LV-1007, Reģ. nr.: 52103091741, puses apliecina Klienta pasūtījuma saņemšanas faktu, bet nenozīmē, ka pasūtījums ir izpildīts. SIA „Estiv” patur tiesības atteikties no pasūtījumu izpildes gadījumos, kad situācija nevar tikt risināta no mūsu puses (piemēram, piegādātājs nevar piegādāt konkrēto preci). Jebkuru problēmu gadījumā, kas saistītas ar pasūtījuma izpildi “SIA Estiv” par to ziņo pircējam.
 • Klients ir pilnībā atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību, nododot sava personīgā reģistrācijas konta informāciju trešajai personai.
 • Klientam ir pienākums veikt personīgās informācijas labojumus, ja informācija, kas iekļauta reģistrācijas formā, ir mainījusies.
 • Iepērkoties EsiAktivs.lv interneta veikalā, klients piekrīt turpmāk saņemt īpašos piedāvājums un jaunākās ziņas no EsiAktivs.lv savā e-pastā.
 • Klientam ir tiesības pieprasīt savu personīgos datu dzēšanu no SIA „Estiv” datu bāzes, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: info@esiaktivs.lv
 • Visu preču cenas ir norādītas eiro valūtā iekļaujot PVN.
 • Pēc klienta pieprasījuma SIA „Estiv” var veikt izmaiņas esošajā pasūtījumā vienas darba dienas laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, izņemot gadījumus, kad pasūtījums jau ir sapakots vai izsūtīts. Pasūtījuma izmaiņas attiecināmas uz šādiem gadījumiem:
  • jauna produkta pievienošana;
  • daudzuma izmaiņas;
  • atteikšanās no pasūtītā produkta. Izmaiņas jāsūta uz e-pastu: info@EsiAktivs.lv, norādot attiecīgā produkta kodu, krāsu, izmēru un saiti interneta veikalā.
 • Par produkta apraksta, ietvertās tehniskās informācijas vai produkta attēla atbilstību ir atbildīgs produkta piegādātājs vai ražotājas. Šādas kļūdas var rasties piegādātājam vai ražotājam nepareizi norādot produkta aprakstu vai kādu citu no “SIA Estiv” neatkarīgu iemeslu dēļ. Par jebkurām šāda tipa kļūdām lūdzam ziņot “EsiAktivs.lv”, sazinoties izmantojot e-pastu: info@esiaktivs.lv
 • Produkti ar speciālām cenām ir norādīti mūsu mājas lapā un ir īpaši marķēti.
 • Interneta veikalā “EsiAktivs.lv” izvietoto produktu atēli un krāsas var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces.
 • Interneta veikalā “EsiAktivs.lv” izvietoto produktu cenas var atšķirties no cenām, kas produktiem norādītas SIA “Estiv” birojā/veikalā.
 • Nocenotas preces un/vai preces kas ir nocenotas defektu dēļ atpakaļ nepieņem, nemaina un uz šīm precēm garantija nav spēkā.

Apmaksas nosacījumi:
SIA „Estiv” interneta veikals EsiAktivs.lv piedāvā šādus apmaksas veidus:

 • Apmaksa ar bankas pārskaitījumu;
 • Apmaksa ar karti Omniva pakomātos;
 • Apmaksa ar karti vai skaidrā naudā Latvijas Pasta nodaļās vai Circle-K degvielas uzpildes stacijās.
 • Apmaksa ar karti vai skaidrā naudā piegādes kurjeram.
 • Rūpīgi aizpildiet visus pirkuma noformēšanai prasītos datus. Rēķins tiks nosūtīts uz pasūtījumā norādīto e-pastu.
 • Maksājums jāveic tikai tad, kad esat saņēmuši apstiprinājumu no EsiAktivs.lv par visu preču esamību un pieejamību noliktavā.
 • Veicot apmaksu ar bankas pārskaitījumu, obligāti norādīt pasūtījuma numuru. Preces piegāde tiks veikta TIKAI pēc pilnas maksājuma summas saņemšanas. Ja pasūtījuma rēķins netiek apmaksāts 14 darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, pasūtījums tiek dzēsts no sistēmas.

Piegādes nosacījumi:

Mēs piedāvājam vairākas izvēles iespējas, kā saņemt iegādāto preci:

 • Saņemt preci EsiAktivs.lv birojā Rīgā, Bruņinieku ielā 30/32
 • Darba dienās no 15:00 līdz 18:00, vai iepriekš norunātā citā laikā.
 • Saņem to OMNIVA vai DPD pakomātā!
  • Pakomātiem ir izmēru un svaru ierobežojumi!
  • Strādā visas dienas, visu diennakti, ja vien tie nav iekštelpās.
  • Omniv apakomātos var arī apmaksāt pasūtījumu ar maksājumu karti.
 • Piegāde izmantojot kurjeru
  • Vieta: jebkurā Tev ērtā vietā, Latvijas teritorijā.
  • Laiks: Tikai darba dienas.
 • Piegāde uz Latvijas Pasts pasta nodaļām visā Latvijā
  • Vieta: jebkurā Tev ērtā vietā, Latvijas teritorijā.
  • Laiks: Pasta nodaļas darba laiks.

Atteikuma tiesības:

 • Ja Patērētājs nolemj atteikties no pirkuma, Latvijas Republikas likums „Patērētāju tiesību aizsardzības likums” (turpmāk – PTAL) un Distances līgumu reglamentējošie Ministru kabineta noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” (turpmāk – MK Noteikumi Nr.255) nosaka, ka Patērētājam ir tiesības atkāpties no Distances līguma 14 kalendāro dienu laikā un nodot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. Saskaņā ar LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu”, Patērētājam jāaizpilda prasījuma pieteikuma veidlapa un jānodod atgriežamā prece pilnā komplektā (MK Noteikumi Nr.631). Iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji bojāta. Saņemtās pretenzijas par preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas PTAL normām, atbilstoši reglamentējošo Ministru kabineta noteikumu Nr.631 prasībām. Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.
 • “EsiAktivs.lv” patur tiesības nepiemērot Distances līguma noteikumus un nepieņemt atpakaļ preci(-es) gadījumā, ja prece(-s) tika izgatavotas klientam pēc individuāla projekta vai pasūtījuma tādējādi tiekot personalizēta (-s).

Preču atgriešanas kārtība:

 • Patērētāja pienākums ir nekavējoties paziņot par preces defektu, bet ne vēlāk, kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas;
 • Nepieciešams aizpildīt atteikuma formu.
 • Pievienot dokumentu, kas apstiprina pirkumu (kases čeku, internetbankas izdruku vai kurjera izsniegto pavadzīmi);
 • Aizpildītu atgriešanas veidlapu jāsūta uz info@esiaktivs.lv;
 • Preci oriģinālā, nesabojātā iepakojumā nepieciešams piegādāt vai nosūtīt uz “EsiAktivs.lv” adresi vai TC SPICE pakomātiem, norādot tel.nr. 26517171;
 • “EsiAktivs.lv” izskata iesniegumu un atbilstoši LR likumdošanai, 10 (desmit) darba dienu laikā, nosutām Jums rakstisku atbildi uz e-pastu no kura tika nosūtīts pieteikums;
 • “EsiAktivs.lv” ir tiesīgi atteikt atgrieztās preces pieņemšanu un neatgriezt naudu, ja nav saglabāta preces kvalitāte, oriģinālais iepakojums, ievērots atteikuma tiesību izpildes termiņš;
 • “EsiAktivs.lv” apņemas atgriezt pilnu preces vērtību ar vienu bankas pārskaitījumu pircēja bankas kontā ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, no dienas, kad Patērētājs izsūtījis aizpildītu preču atgriešanas veidlapu;
 • Atgriežot vai mainot preci, pārvadājuma risku un izmaksas uzņemas Patērētājs.
 • Atsakoties no preces, nauda par pārvadājumiem netiek atgriezta.

Strīdu izšķiršanas kārtība:

Ja saistībā ar šo mājaslapu rodas strīds, visas šajos noteikumos un nosacījumos paredzētās tiesības un pienākumus, kā arī visas darbības to ietvaros regulē Latvijas Republikas likumi tādā apmērā, it kā šie noteikumi un nosacījumi būtu Latvijā pilnībā noslēgts un pilnībā pildīts līgums. Līgumslēdzējas puses ar šo apliecina, ka visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas uz mājaslapas apmeklējumu, vai rodas saistībā ar šī Distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, tās centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās. Ja puses nespēj izšķirt radušos strīdus pārrunu ceļā, tās nodod visus strīdus, domstarpības vai pretenzijas izskatīšanai kādā no Latvijas Republikas tiesām, izņemot, ja Patērētājs jebkādā veidā ir pārkāpis vai grasījies pārkāpt “EsiAktivs.lv” intelektuālā īpašuma tiesības vai meitsabiedrību, partneru vai licenču devēju intelektuālā īpašuma tiesības, kad šādā gadījumā mēs varam vērsties jebkurā tiesā pēc tiesas noteikta aizlieguma vai cita piemērota tiesiskās aizsardzības līdzekļa, Patērētājs piekrīt pakļauties šādas tiesas jurisdikcijai un lietas izskatīšanai šajā tiesā. Par strīdus izskatīšanas vietu un kārtību puses ir vienojušās, ievērojot Eiropas Parlamenta Regulas 953/2008 par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I). Ja starp SIA Estiv “EsiAktivs.lv” un Patērētāju rodas strīds par to, vai noslēgtajā līgumā ietvertie noteikumi ir netaisnīgi, jebkurai no līgumslēdzējām pusēm ir tiesības vērsties šajā punktā noteiktajā tiesā, bet Patērētājs ir tiesīgs vērsties arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Ja starp SIA Estiv “EsiAktivs.lv” un patērētāju rodas strīds par fizisko personu datu aizsardzības jautājumiem, jebkurai no līgumslēdzējām pusēm ir tiesības vērsties šajā punktā noteiktajā tiesā, bet Patērētājs ir tiesīgs vērsties arī Datu valsts inspekcijā.

Privātuma Politika

Šajā privātuma politikā, turpmāk tekstā – Politika, ir aprakstīta kārtība, kādā SIA “Estiv”, turpmāk tekstā – Estiv, apstrādā personas datus.

Šī Politika ir piemērojama, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot Estiv sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar Estiv sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecībās ar Klientu, kas nodibinātas pirms šīs Politikas spēkā stāšanās.

1.Definīcijas
Apstrāde – ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.
Pārzinis – SIA „Estiv”, juridiskā un faktiskā adrese Ķiršu iela 5, Rīga, LV-1007, Reģ. nr.: 52103091741.
Klients – jebkura fiziska un juridiska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus Estiv sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem;
Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

2.Piemērojamie tiesību akti
2.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).
2.2. Reklāmas likums.

3. Vispārīgie noteikumi
3.1. Šajā Politikā tiek sniegta vispārējā informācija par to kā Estiv veic personas datu apstrādi. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi tiek sniegta Klientiem, ietverot to līgumos un citos ar Estiv pakalpojumiem saistītos dokumentos, kā arī Estiv mājas lapā https://esiaktivs.lv/privacy-policy/ sadaļā.
3.2. Estiv piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.
3.3. Estiv personas datu apstrādei var izmantot apstiprinātus personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Estiv veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji personas datu apstrādi veic saskaņā ar Estiv norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.
3.4. Ja Estiv atjauninās šo Politiku, aktuālā politikas redakcija tiks nekavējoties publicēta https://esiaktivs.lv/privacy-policy/
3.5. Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus produktus un pakalpojumus, Estiv apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.

4. Laba prakse
Estiv apstrādājot persona datus ievēro labas prakses principus:
– Likumīgums, godprātība un pārredzamība
– Nolūka ierobežojumi
– Datu minimizēšana
– Precizitāte
– Glabāšanas ierobežojums
– Integritāte un konfidencialitāte

5.Personas datu kategorijas
5.1. Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums (nerezidentiem);
5.2. Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese.
5.3. Informācija par norēķinu kontiem.
5.4. Ar pakalpojumiem saistītie dati, piemēram, līgumu izpilde vai neizpilde, veiktie darījumi, noslēgtie un spēku zaudējušie līgumi, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības.
5.5. Komunikācijas dati, piemēram, e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar Klienta komunikāciju ar Estiv;
5.6. Dati, kurus Klients pats paziņo Estiv;
5.7. Videonovērošanas ieraksti un attēli;
5.8. Fotogrāfijas – no korporatīvajiem pasākumiem;
5.9. Dati, kurus Estiv klienti nodod Estiv, ar mērķi publicēt reklāmas, sludinājumus u.c.

6. Datu apstrādes tiesiskais pamats
6.1. Līguma noslēgšana un izpilde – lai Estiv varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar Estiv vai jau noslēgtā līguma laikā.
6.2. Estiv leģitīmas intereses – ievērojot Estiv intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, Estiv ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šajā Politikā norādītājiem nolūkiem. Par Estiv leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgvedību, kā rezultātā Klientam tiek izteikti jauni un/vai individuāli Estiv produktu un pakalpojumu piedāvājumi. Estiv ir leģitīmas intereses apstrādāt savu Klientu datus, lai piedāvātu Klientiem mūsdienu prasībām atbilstošus produktus un pakalpojumus.
6.3. Juridisko pienākumu izpilde – Estiv ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.
6.4. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot Estiv apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (tikšanās laikā pēc Klienta identifikācijas) vai rakstiski (aizpildot veidlapu līgumu, nosūtot elektronisko pieprasījumu pie reģistrācijas www.EsiAktivs.lv. lietotāju profila sadaļās. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar Estiv. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
6.5. Oficiālo pilnvaru izpilde – Estiv ir tiesīga apstrādāt datus, lai izpildītu Estiv likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos.

7. Datu apstrādes nolūki

7.1. Vispārīgai klientu attiecību vadīšanai un pieejas produktiem un pakalpojumiem nodrošināšanai, un administrēšanai – lai noslēgtu un izpildītu līgumu ar Klientu; lai nodrošinātu datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus.
7.2. Estiv apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un Klientam ērtu apkalpošanu līgumattiecību ar spēkā esamības laikā:
7.2.1. Klienta attiecību (t.sk. attālinātai) vadīšanai, nodrošinot Līgumu noslēgšanu un izpildi, kā arī ar to saistīto procesu realizāciju;
7.2.2. Klienta sūdzību izskatīšanai un atbalsta nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;
7.2.3. Efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., Klienta maksājumu un parādu administrēšanai;
7.2.4. Klienta informēšanai par citiem Estiv produktiem un pakalpojumiem;
7.3. Estiv ir tiesīga apstrādāt datus zemāk norādītajiem, kā arī citiem nolūkiem, saņemot no Klienta brīvi sniegtu un nepārprotamu piekrišanu:
7.3.1. tiešā mārketinga aktivitātes;
7.3.2. Estiv tēla popularizēšanai tirgū, sūtot Klientam jaukus novēlējumus, piešķirot bonusus, organizējot aptaujas esošo produktu un pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu produktu izveidei;
7.4. Estiv apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus Klientiem, t.sk.,:
7.4.1. jaunu produktu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;
7.4.2. tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta Estiv klientu statistisko datu apstrāde;
7.5. Estiv apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu Estiv iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.
7.6. Estiv apstrādā personas biometriskos datus, veic videonovērošanu ar mērķi – noziedzīgu nodarījumu novēršana un klientu īpašuma aizsardzība.
7.8. Estiv apstrādā personas datus, fotografējot un filmējot klientu korporatīvajos, publiskajos pasākumos.
7.9. Estiv apstrādā personas datus, fotografējot un filmējot klientu reklāmas video, foto izveidošanai un citiem marketinga nolūkiem.

8. Datu subjekta tiesības
Datu subjektam ir tiesības attiecībā uz savu datu apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā personas dati. Šīs tiesības kopumā ir šādas:
8.1. Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.
8.2. Iebilst savu personas datu apstrādei, ja apstrāde ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai skaitā iebilst pret personas datu profilēšanu.
8.3. Prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu un Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem, vai to saglabāšanu nosaka spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
8.4. Ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad Estiv izvērtē, vai datu subjektam ir tiesības uz savu datu dzēšanu.
8.5. Saņemt informāciju, vai Estiv apstrādā personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem.
8.6. Saņemt savus personas datus, ko Klients ir sniedzis Estiv un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).
8.7. Atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu Apstrādei.
8.8. Netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu.
8.9. Iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka viņa personas datu apstrāde pārkāpj viņa tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

9. Personas datu profilēšana kā datu apstrāde
9.1. Profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas personīgajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos;
9.1.2. Apstrādājot Klienta personas datus, Estiv var veikt profilēšanu, lai sūtītu jaukus novēlējumus, dāvanas, piešķirtu bonusus, veidojot un izsakot individuālus piedāvājumus. Automatizētie individuālie lēmumi tiek pieņemti tikai biznesa nolūkos, un tie neradīs Klientam tiesiskas sekas. Klientam jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret automatizēta lēmuma pieņemšanu un nebūt par tāda pieņemtā lēmuma subjektu.
9.2. Tiešā tirgvedība un pamats sūtīt Klientam komercpaziņojumus: Estiv veic tiešo tirgvedību, izplatot Klientam komercpaziņojumus, lai Klients vienmēr tiktu informēts par jauniem, moderniem un/ vai tieši Klientam izveidotiem produktiem, pakalpojumiem, kā arī īpašiem līguma noteikumiem (piem., atlaidēm). Klientam ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, informējot par to Estiv.

10. Sīkdatnes
10.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot Estiv interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Estiv mājaslapas vietnes lietošanas ērtumu.
10.2. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
10.3. Ja Klients nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, Klients var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama savas ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.
10.4. Estiv uzturētās vietnes izmanto funkcionālās, analītiskās, reklāmas un obligātās sīkdatnes.

Kas ir sīkfails un kādam nolūkam tie paredzēti

Sīkfaili ir neliels fails, kas tiek saglabāts lietotāju datoros, lai varētu saglabāt preferences un citu informāciju, kura tiek izmantota lietotāja apmeklētajās tīmekļa lapās. Sīkfaili var saglabāt lietotāju iestatījumus noteiktās vietnēs, un dažkārt sīkfaili var tikt izmantoti, lai izsekotu, kā apmeklētāji nokļūst vietnēs un kādas darbības tajās veic.

Īsāk sakot, sīkfaili uzlabo lietotāja pieredzi, apmeklējot tīmekļa vietni, ļaujot sistēmai atpazīt apmeklētājus.

SIA „Estiv” sīkfailus izmanto, lai palīdzētu attīstīt tīmekļa vietni EsiAktivs.lv un veidotu to lietotājiem draudzīgu. Sīkfaili var kalpot par palīgu noteikt un izprast lietotāju vēlmes.

Sīkfailus var iedalīt vairākās grupās: sesijas sīkfaili un pastāvīgie sīkfaili, kur sesijas sīkfaili datorā tiek izdzēsti uzreiz pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas, savukārt pastāvīgie sīkfaili datorā tiek glabāti līdz to izdzēšanai vai derīguma beigām. Papildus tam, ir analītiskie sīkfaili, kad palīdz noskaidrot, kas visvairāk interesē lietotājus un kuras sadaļas tiek visbiežāk skatītas.

Tīmekļa vietnes www.esiaktivs.lv sīkfaili

SIA „Estiv” šajā tīmekļa vietnē izmanto sīkfailus tālāk norādīto iemeslu dēļ.

· Lai apkopotu datus par lietotāju, izmantojot Google Analytics rīkus (detalizētāka informācija – zemāk);
· Lai rādītu ieteikumus lietotājam, kurš jau iepriekš ir apmeklējis www.esiaktivs.lv vietni;
· Lai identificētu lietotājus, kuri ir pieteikušies jaunumu saņemšanai, kā arī īpašajiem piedāvājumiem.

SIA „Estiv” izmanto gan funkcionālās, gan tehniskās sīkdatnes, lai nodrošinātu lietotājus ar attiecīgajiem pakalpojumiem.


Google sīkfaili

Lai analizētu šīs tīmekļa vietnes lietotāja paradumus un lietojumu kopumā, www.esiaktivs.lv izmanto Google sniegto pakalpojumu – Google Analytics. Šis pakalpojums veido statistiku un citu informāciju par tīmekļa vietni, izmantojot sīkfailus, kuri tiek glabāti lietotāju datoros. Informācija, kas tiek veidota saistībā ar www.esiaktivs.lv tīmekļa vietni, tiek izmantota, lai veidotu atskaites par tīmekļa vietnes lietojumu. Turpmāk uzskaitīti Google sīkfailu veiktie uzdevumi.

· Atšķir unikālos lietotājus, kā arī iegaumē iepriekšējo apmeklējumu skaitu un laiku;
· Iegaumē informāciju par datplūsmas avotu.
· Nosaka sesijas sākuma un beigu laiku.

Ņemot vērā sīkfaila tipu, Google tos uzglabā, sākot no 30 minūtēm līdz pat 2 gadiem. Google Privātuma politika pieejama zemāk norādītajā vietnē:

http://www.google.lv/privacypolicy.html


Atteikšanās no sīkfailiem

Ja Jūs vēlaties atteikties no sīkfailu izmantošanas, lūdzu, iepazīstieties ar zemāk norādītajām instrukcijām katrai pārlūkprogrammai.

· Ja izmantojat Internet Explorer, tad atteikšanās secība ir sekojoša: noklikšķiniet uz Rīki, Interneta opcijas, Konfidencialitāte un, izmantojot slīdošo atlasītāju, izvēlieties „Bloķēt visus sīkfailus”.
· Ja izmantojat Firefox, tad atteikšanās secība ir sekojoša: iespējams pielāgot sīkfailu iestatījumus, izvēloties „Rīki, pēc tam „Opcijas”un tad „privātums”.
· Ja izmantojat Safari, tad atteikšanās secība ir sekojoša: iespējams pielāgot sīkfailu iestatījumus, izvēloties „Preferences”un pēc tam „privātums”.
· Savukārt, pārlūkprogrammā Chrome varat iespējot sīkfailu iestatījumus, noklikšķinot uz „Iestatījumi” un pēc tam uz „Privātums”.


Ērtākai lietotāja pieredzei un pilnvērtīgai tīmekļa vietnes darbībai, rekomendējam sīkfailus saglabāt, taču, ja tomēr nevēlaties tos saglabāt, veiciet augšup minētās darbības, lai izmainītu pārlūkprogrammas iestatījumus. Informējam, ka sīkfailu (cookies) nobloķēšana var kavēt pilnvērtīgas mājaslapas izmantošanu.

SAITES UZ CITĀM INTERNETA VIETNĒM

Lūdzam ņemt vērā, ka šī Privātuma politika attiecināma tikai uz www.esiaktivs.lv tīmekļa vietni.

11. Glabāšanas periods
Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams apstrādes mērķa izpildei. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, Estiv leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, noilgumu, civiltiesībām u.tml.).

12. Personas datu iegūšanas veidi
12.1.Estiv iegūst Klienta personas datus, kad Klients:
12.1.1. iegādājas un izmanto Estiv produktus vai pakalpojumus;
12.1.2. pierakstās jaunumu, brīdinājumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no Estiv;
12.1.3. jautā Estiv plašāku informāciju par Klienta izmantoto produktu vai Klientam pieslēgto pakalpojumu vai sazinās ar Estiv saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;
12.1.4. piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
12.1.5. apmeklē vai pārlūko Estiv mājas lapu;
12.1.6. tiek filmēts ar Estiv videonovērošanas iekārtam Estiv telpās;
12.1.7. tiek fotografēts un filmēts korporatīvajos, publiskajos pasākumos.
12.2. Estiv var apstrādāt Klienta personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām, ja Klients tam piekritis.

13. Klienta datu aizsardzība
13.1. Estiv nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Estiv pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.
13.2. Estiv rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Estiv vārdā un uzdevumā apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Estiv deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem.
13.3. Estiv neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Estiv, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.

14. Apstrādes teritorija
14.1 Parasti Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), tomēr atsevišķos gadījumos tie var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ.
14.2 Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar Klienta piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi. Pienācīgi drošības pasākumi ir, piemēram:
– Ir noslēgta vienošanās, tai skaitā ES līguma standartklauzulas vai citi apstiprināti noteikumi, rīcības kodekss, sertifikācijas u.tml., kas ir apstiprinātas saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu;
– ES/EEZ neietilpstošajā valstī, kurā saņēmējs atrodas, atbilstoši ES Komisijas lēmumam tiek nodrošināts pietiekams datu aizsardzības līmenis;
– Saņēmējs ir sertificēts atbilstoši Privātuma vairogam (attiecas uz saņēmējiem, kuri atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs).
14.3 Pēc pieprasījuma Klients var saņemt sīkāku informāciju par Personas datu nodošanu valstīm ārpus ES/EEZ.

15. Kontaktinformācija
15.1 Klients var sazināties ar Estiv saistībā ar jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu izmantošanu.
15.2. Estiv kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē: www.esiaktivs.lv.
15.3. SIA “Estiv”, Ķiršu iela 5, Rīga, LV-1007